Gång- och cykeltrafik

Gunnestorpsvägen, Brunnsarbete - schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-02-15 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-06 kl. 12:04
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret