Gång- och cykeltrafik

Gunnestorpsvägen, Brunnsarbete - schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-02-10 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-02-18 kl. 15:57
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret