Gång- och cykeltrafik

Stobées Trädgård, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-02-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-02-04 kl. 15:30
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret