Vägtrafik, pågående händelse

Väg 652 från Mahult till Mjälahult båda riktningarna

Trafikmeddelande · Tryckning och schaktarbeten längs med vägen samt tvärs över vägen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-02-08 kl. 11:00
Beräknas pågå till 2021-10-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-02 kl. 22:26
Källa:Trafik Göteborg