Vägtrafik, pågående händelse

Väg 26 från Ek till Trafikplats Haggården båda riktningarna

Trafikmeddelande · Planskild gång- och cykelbana vid Karleby. Minsta bredd 3,75 meter.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-02-09 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-02 kl. 08:29
Källa:Trafik Göteborg