Kameran är placerad vid väg 161 och riktad västerut

Fler kameror i samma område