Kameran är placerad vid väg 161 och riktad österut.

Fler kameror i samma område