Kameran är placerad på E6.20 Söderleden vid Fässbergsmotet och är riktad mot Västra Frölunda.

Fler kameror i samma område