Kameran är placerad på E6.21 vid Bräckemotet och är riktad mot Färjestaden.

Fler kameror i samma område