Trafikinformation

Varifrån kommer trafikinformationen om hur trafiken flyter?
Restiderna som visas i kartan kommer delvis från Trafikverkets vägutrustning men framförallt är det köpt data från en extern leverantör. Den köpta datan består delvis av information som kommer från gpser i fordon och dels från gpser i mobiltelefoner. Utifrån framkomligheten färgläggs sträckorna olika, detta för att ge en klar bild av hur trafiken flyter.

Kan jag hämta information från Trafiken.nu och använda i egna tjänster? 
Vi rekommenderar att data hämtas från de öppna API:er som vi själva använder som källa, se Om öppna data .

Vem skriver alla meddelanden?
I Göteborg kommer vägtrafikmeddelanden från Trafik Göteborg. Meddelanden för kollektivtrafiken kommer från Västtrafiks kundinformationscenter, KIC.

Läs mer om Trafikinformation inom Trafikverket här: www.trafikverket.se/trafikinformation

Vem ansvarar för vägarna?
Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar, till exempel större genomfartsleder genom en stad eller ett samhälle. Landets kommuner har ansvar för alla kommunala vägar och gator. De kan ha lokala ordningsstadgar som reglerar om det är kommunen eller en fastighetsägare som röjer snö, bekämpar halka och forslar bort snö. Enskilda väghållare ansvarar för sina vägar via vägföreningar, som kan få skötselbidrag från Trafikverket.

När kommer Trafiken.nu som app?
Trafiken.nu Göteborg finns sedan december 2017 som app för iPhone och Android. Sök på "Trafiken.nu Göteborg" i AppStore och Google Play. 

Kameror

Hur ofta uppdateras kamerabilderna?
Bilderna uppdateras normalt en gång varannan minut. I bildens övre vänstra hörn ser du när bilden är uppdaterad. Under bilden visas när bilden är hämtad. När kameran används av Trafikledningscentralen i samband med olyckor och andra hinder uppdateras inte webbilderna. Det gäller däremot inte på de platser där det finns särskilda webbkameror.

Varför saknas vissa kamerabilder?
Våra kameror används dagligen av vägtrafikledning och entreprenörer. Ibland behöver de helt enkelt servas. Om en kamerabild saknats en längre tid är det ofta på grund av ett vägarbete vid platsen där man valt att plocka bort kameran tillfälligt.

Varför finns det bara kameror längs vissa vägsträckor?
Kamerorna på Trafiken.nu används i första hand för vägtrafikledning. Kamerasystemen byggs ut efter hand. En separat webbkamera sätts numera upp för att säkerställa att bland annat Trafiken.nu kan få bilder även när kamerorna används för vägtrafikledning.

Varför kan man inte se rörliga bilder från kamerorna?
I dagsläget publiceras endast stillbilder från kamerorna. Lagstiftningen tillåter inte att man kan identifiera någon via kamerabilder som sänds via webben.

Cykelreseplaneraren

Varför finns inte vägarbeten/arbeten på cykelbanor med i kartan?
I dagsläget saknas ett tekniskt system för att lägga ut den typen av tillfällig information. Vid vägarbeten, avstängningar och omledningar är rådet till dig som cyklist att följa lokal skyltning.

Varför är inte trafikljusen medräknade i cykelreseplaneraren?
Vi jobbar kontinuerligt med cykelresplaneraren och är medvetna om att denna funktion är efterfrågad.

Hur felanmäler man cykelvägar?
Cykelvägar är i störst utsträckning kommunägda, därför gör du enklast din felanmälan till kommunens Trafikkontor eller Gatukontor. I Göteborg och inom Göteborgs Stad kan du använda dig av cykelappen "Cykelstaden" för att felanmäla eller vända dig direkt till Göteborgs Stads kontaktcenter, tel: 031-365 00 00.