Mycket av informationen på Trafiken.nu bygger på öppna data, digital information som är fritt tillgänglig för alla.

http://data.goteborg.se kan du via ett API hämta öppna data från Göteborgs Stad att använda i dina applikationer eller analysera med valfritt verktyg. Det går också bra att hämta data direkt till Excel. Även data till Trafikverket och Västtrafiks respektive API:er finns att hitta via länkar.

För att ta del av mer information om varje webbservice registrerar du dig på http://data.goteborg.se.

För att inte missa uppdateringar och nya funktioner kan du enkelt följa Göteborgs Stads Öppna data på Twitter: @gbgdata.

Från Trafikverket kan du via API:er hämta dynamisk information om väg- och järnvägstrafiken.

Data som visar köläget är inte öppen data, då tillgången till den är reglerad i avtal med extern leverantör.