Varför finns inte vägarbeten/arbeten på cykelbanor med i kartan?
I dagsläget saknas ett tekniskt system för att lägga ut den typen av tillfällig information. Vid vägarbeten, avstängningar och omledningar är rådet till dig som cyklist att följa lokal skyltning.

Varför är inte trafikljusen medräknade i cykelreseplaneraren?
Vi jobbar kontinuerligt med cykelresplaneraren och är medvetna om att denna funktion är efterfrågad.

Vilka städer/områden stödjer cykelreseplaneraren?
Cykelreseplaneraren är avsedd att vara ett stöd för att planera cykelresor i Västra Götalands län samt stora delar av Hallands län. Var uppmärksam på att även om det går att söka resor på adress i Västra Götaland län är det inte säkert att vägen är kopplad till ett cykelvägnät.

Varför kan man inte söka viaplatser när man söker sin cykelresa?
Cykelreseplanerarens sökfunktion är uppbyggd att hitta din resa i adressregistret genom start- och målpunkt, från A till B. Därför går det inte att söka viapunkter.
Vill du ändra något i din resa går det enkelt att flytta ikoner A och B rätt i kartan, även under resans gång.

Hur får jag fram markören som visar var jag är i cykelkartan?
Använder du dig av smartphone eller tablets behöver du svara OK på förfrågan om åtkomst till din enhet. När en ruta med följande information uppenbarar sig:
”http://www.trafiken.nu” vill använda din nuvarande plats, tryck OK.

Sitter du på stationär dator beror det lite på vilken webbläsare du använder dig av.
Under sökfunktionen kan du hitta frågan:
www.trafiken.nu vill använda enhetens platsinfo, svara tillåt.
Sökfunktionen till Ikonen för nuvarande position hittar du även i höger hörn direkt i kartan. Var observant på att lokaliseringen av din server och IP-adress kan återspegla sig i din positionsplacering i kartan.

Använder du dig av iPhone 5 och inte får upp Trafiken.nu:s förfrågan se Inställningar – Integritetsskydd – Platstjänster, lösningen är att slå på platstjänsten för Safari.
Nu ska du få förfrågan.

Varför funkar inte Cykelreseplaneraren efter att jag uppdaterat min smartphone?
Vid uppdateringar av din smartphone kan det förekomma problem att öppna Cykelreseplaneraren.Vad du enkelt då behöver göra är att frigöra utrymme i din telefon genom att tömma cacheminnet.

På iPhone gå till Inställningar – Safari – Radera cookies och data. Nu ska det gå bättre att ladda ner Cykelreseplaneraren.
På Samsung gå till Inställningar – Mer – Lagring. Här rensar du cache.

Stämmer verkligen höjdkurvor vid Götaälvbron och Älvsborgsbron?
Höjdprofil för broarna saknas och som cyklist får man därför fel höjdkurva när man söker cykelresa över broarna. Vad som återspeglas är närmaste högsta punkt innan och efter broarna. 

Hur får jag bästa utskriftsformat?
I dagsläget har vi ingen speciell utskriftsformat knutet till cykelreseplaneraren och dess karta. Något som vi arbetar med att åtgärda inom en snar framtid.

Hur kan det komma sig att vissa cykelvägar inte finns med på cykelkartan när jag cyklar där varje dag?
När det gäller cykelvägarna i Göteborgs Stad så finns det cykelmöjligheter och vägar som inte är klassade som cykelvägar. Det kan ha med underhåll att göra eller att det är mer en stig än en cykelväg. För att få veta vilka vägar som är klassade som cykelbana i Göteborgs stad kan man klicka i cykelplanerarens högra hörn på "Visa på kartan" och sedan välja cykelvägar. Då presenteras alla inrapporterade cykelvägar direkt i cykelkartan.

Hur felanmäler man cykelvägar?
Cykelvägar är i störst utsträckning kommunägda, därför gör du enklast din felanmälan till kommunens Trafikkontor eller Gatukontor. I Göteborg och inom Göteborgs Stad kan du använda dig av cykelappen "Cykelstaden" för att felanmäla eller vända dig direkt till Göteborgs Stads kontaktcenter, tel: 031-365 00 00.