Trafiken leds om vid Mariaplan

Majorna · Från den 27 mars stängs delar av rondellen vid Mariaplan. Både biltrafiken samt gång- och cykeltrafiken leds om.

Den 27 mars-28 april stängs en del av cirkulationsplatsen vid Mariaplan i Majorna.

Det innebär att biltrafiken från Mariagatan i riktning mot Mariaplan inte kan köra in i rondellen utan istället leds om på intilliggande gator – se karta. Omledningen gäller även biltrafiken från Slottsskogsgatan som ska vidare österut eller mot Kungsladugårdsgatan – se karta.

Dessutom stängs övergångsställena på Mariagatan och Kungsladugårdsgatan i anslutning till rondellen. Gång- och cykeltrafiken hänvisas istället till ett övergångsställe i höjd med Svanebäcksgatan. Cykeltrafiken leds i övrigt om på motsvarande sätt som biltrafiken.

Detta beror på förberedelser inför ett planerat spårarbete som startar den 7 april. Då kommer spårvagnstrafiken att ställas in mellan Älvsborgsplan och Godhemsgatan fram till den 17 april. Mer info om detta kommer när det närmar sig.

Under rubriken "Mer information" hittar du länk till karta.