Hisingen · Från den 16 december råder begränsad framkomlighet i korsningen Sörredsvägen-Gamla Sörredsvägen. Räkna med stundtals köer.

Vägen ska breddas i korsningen Sörredsvägen-Gamla Sörredsvägen från den 16 december klockan 07.00 till senast den 31 januari klockan 16.00.

Under den här perioden försvinner svängkörfältet från Sörredsvägen söderifrån till Gamla Sörredsvägen, vilket stundtals kan skapa köer – framförallt norrut. Precis som idag hålls ett körfält öppet i varje riktning förbi arbetsområdet.

Var ute i god tid och håll koll på det aktuella läget i Trafiken.nu-appen.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av arbetet.

Länk till karta finns under rubriken "Mer information".