Tunnlar · Håll koll på underhållsarbetena i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Under vecka 37, den 7-13 september, utförs installationsarbeten kvälls- och nattetid i Lundbytunneln och Götatunneln. Denna vecka startar även arbetet med att byta ut kamerasystem i Lundbytunneln, vilket gör att den nattliga tunneltrafiken kommer att påverkas under flera vardagskvällar.

Under arbetena stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Följande gäller: 

Lundbytunneln
Måndag-tisdag 7-8 september: södra röret stängt kl 20:00-05:30.
Tisdag-onsdag 8-9 september: norra röret stängt kl 20:00-05:30.
Onsdag-torsdag 9-10 september: norra röret stängt kl 20:00-05:30.
Torsdag-fredag 10-11 september: södra röret stängt kl 20:00-05:30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Götatunneln
Onsdag-torsdag 9-10 september: norra röret stängt kl 21:00-05:30.
Torsdag-fredag 10-11 september: södra röret stängt kl 21:00-05:30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Järntorget och trafiken i det södra röret går i riktning mot Lilla Bommen. Vid avstängning leds trafiken om på lokala gator.