Trafik · Är du nyfiken på vad som händer i Göteborgstrafiken under 2020? Kolla då in vår lista över årets mest trafikpåverkande arbeten.

Göteborg är inne i en expansiv fas med flera stora infrastrukturprojekt igång samtidigt; Nedsänkningen av E45, Hisingsbron, Marieholmsförbindelsen och Västlänken. Dessutom byggs bostäder och arbetsplatser på flera platser i stan, till exempel Centralenområdet och Norra Älvstranden.

Därför är det oundvikligt att Göteborgs trafikanter påverkas på olika sätt genom ändrade körvägar och längre restider. För att du lättare ska få en överblick på årets mest trafikpåverkande arbeten har vi skapat en urvalslista i tidsordning.

Klicka på länken nedan för att se hela listan.

Här är trafikhändelserna att hålla koll på 2020.