Gång och cykel vid Tingstadsmotet leds om

Foto: Trafikverket (genre)

Gång och cykel · Den 17 februari stängs gång- och cykelbanan mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Trafiken leds om.

Avstängningen gäller från den 17 februari till början av sommaren 2020. Under den här perioden leds gång- och cykeltrafiken vid Tingstadsmotet om via Bällskärsvägen, se karta nedan.

Orsaken är att den befintliga gång- och cykelbanan ska rivas och en ny byggas något längre från E6. Detta för att ge utrymme till breddningen av E6 norrut mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Breddningen i sin tur görs för att anpassa E6 till den nya Marieholmstunneln.

Tidigare artikel: E6 norrut breddas

Klicka för större karta:

karta_tingstad_backadal_gc_liten_fix.png

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.