Ånäsvägen stängs tillfälligt

Bilister får välja andra vägar än Ånäsvägen när denna stängs i en vecka.

Stängningen av Ånäsvägen mellan Gamlestaden och Olskroken/Redbergsplatsen inleds måndagen den 1 april klockan 05:00 och pågår fram till söndagen den 7 april klockan 16:00.

Lång omväg åt ena hållet
Du som är van att köra denna väg från Gamlestaden och söderut måste då istället köra runt via Munkebäcksmotet genom att svänga in på Byfogdegatan, fortsätta längs von Utfallsgatan och därefter välja Sävenäsleden mot Munkebäck.

Du som kör åt motsatt håll, det vill säga från Olskroken/ Redbergsplatsen mot Gamlestaden, får istället köra Stockholmsgatan norrut tills du når Ånäsmotet.

Stängd för gång och cykel
För gående och cyklister är Ånäsvägen sedan tidigare stängd för genomfartstrafik mellan Gamlestaden och Olskroken/Redbergsplatsen. 

Pålar ska slås ned
Orsaken till Ånäsvägens stängning är arbeten i samband med järnvägsprojektet Olskroken planskildhet. Under den aktuella veckan ska pålar slås ned för tillfälligt brostöd i Ånäsvägen.

Karta över aktuell avstängning (kryssen markerar avstängningen): 
anasvagen_karta_liten.JPG