Tunnlar · Håll koll på underhållsarbetena av tunnlarna i Göteborg med hjälp av vårt veckoschema.

Under den kommande veckan utförs installationsarbeten i Gnistängstunneln och Tingstadstunneln kvälls- och nattetid. Tunnelrör stängs av och trafiken leds tillfälligt om. Nedsatt hastighet gäller. Följ orange vägvisning.

Gnistängstunneln
För Gnistängstunnelns del gäller följande: 

Måndag-tisdag 24-25 juni klockan 20:00-05:30: västra röret stängt.
Tisdag-onsdag 25-26 juni klockan 20:00-05:30: östra röret stängt.

I det västra röret går trafiken i riktning från centrum mot Västra Frölunda. I det östra röret går trafiken från Västra Frölunda mot centrum. Under tiden som respektive rör är stängt leds trafiken om och blir dubbelriktad i det motsatta röret.

Tingstadstunneln
För Tingstadstunnelns del gäller följande:

Onsdag-torsdag 26-27 juni klockan 22:00-05:00: västra röret stängt.
Torsdag-fredag 27-28 juni klockan 22:00-05:00: östra röret stängt.

I det västra röret går trafiken i riktning från Hisingen mot centrum. I det östra röret går trafiken i riktning från centrum mot Hisingen. Under tiden som arbete sker i ena tunnelröret leds trafiken om och blir dubbelriktad i det motsatta röret.