Arbetet med att bygga en rondell i korsningen Tuvevägen/Minelundsvägen på Hisingen har inletts. Räkna med trafikpåverkan.

Rondellen byggs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i området. Kollektiv- och fordonstrafiken kommer alltid att kunna passera arbetsområdet, men med begränsad framkomlighet. 

Du som pendlar med bussen får vara uppmärksam på att busshållplatsen Björnsonsgatan på Tuvevägen under en period flyttas cirka 100 meter söderut längs Tuvevägen.

Förutom rondellbygget kommer cykelbanan längs Tuvevägen, mellan Swedenborgsplatsen och Wieselgrensgatan, att breddas för att skapa bättre förutsättningar för en ökad cykelpendling. Under bygget leds cykeltrafiken om i bostadsområdet väster om Tuvevägen, se karta nedan.

karta tuvevagen_liten.png

Bygget av rondellen och breddningen av cykelbanan beräknas pågå till hösten 2019.