Två körfält stängs av på E6 i riktning från Tingstad mot Kungälv på grund av underhållsarbeten.

Sträckan som berörs är Klarebergsmotet-Ellesbo. Arbetet beräknas pågå från den 19 november till den 14 december kvälls- och nattetid mellan klockan 21:00 och 05:00. 

Två av tre körfält på E6 i norrgående riktning stängs av och fordonstrafiken får samsas i ett körfält. Orsaken är underhållsarbeten.

Tänk på att sänka hastigheten och vara extra vaksam i trafiken på den aktuella sträckan.