Trafikstörningar på Kärralundsgatan

Foto: Trafik Göteborg

Nya va-ledningar ska läggas längs med Kärralundsgatan och Ulfsparregatan, vilket påverkar trafiken i området.

De nya bostäderna längs med Ulfsparregatans östra sida gör att en ny gångbana, vatten och el ska anläggas. Den nya gångbanan och nya va-ledningar anläggs längs med Ulfsparregatans östra sida, medan nya va-ledningar och ett dagvattenmagasin placeras utmed Kärralundsgatan. 

Arbetena väntas pågå från den 3 april till senast den 17 juni. Först påbörjas markarbeten på Kärralundsgatan i anslutning till Ulfsparregatan och ner till Danska Vägen. Då får fordonstrafiken på Kärralundsgatan smalare körfält i båda riktningarna och ena gång- och cykelbanan stängs av. Gående och cyklister hänvisas till andra sidan av Kärralundsgatan. Begränsad framkomlighet råder, så ta det lugnt och följ skyltning på plats.

Mellan vecka 18 och 23 väntas Ulfsparregatan att vara helt avstängd, medan Kärralundsgatan är öppen. Krist Himmelfärdshelgen, 10-13 maj, kommer dock korsningen Kärralundsgatan/Ulfsparregatan att vara helt avstängd. Gå in på Västtrafik för mer information om kollektivtrafiken. 

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.