Cykelbanan breddas på Härlandavägen

Foto: Trafikverket

Cykelbanan längs med Härlandavägen ska breddas, vilket kommer att inkräkta på det intilliggande körfältet.

Den 4 april påbörjas arbetet med att bredda cykelbanan längs med Härlandavägen, som ingår i satsningen på pendelcykelstråk i Göteborg. Arbetet kommer att ske på vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00. 

Under tiden som arbetet utförs placeras skyddsräcken och barriärer på det befintliga körfältet, vilket kommer att begränsa framkomligheten för fordonstrafiken i området. Kör försiktigt och visa hänsyn. Dessutom kan cyklister och gångtrafikanter komma att påverkas av arbetet. Var god följ skyltning på plats.

Breddningen av cykelbanan på Härlandavägen utförs i etapper. Första etappen, med start 4 april, består av sträckan MunkebäckstorgetBorgmästaregatan. Hela sträckan som ska åtgärdas på Härlandavägen går från Munkebäckstorget till Redbergsplatsen. Arbetet på Härlandavägen ska vara klart den 30 september. Gå in på Västtrafik för mer information om kollektivtrafiken.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.