Vissa spårvagnsspår på Drottningtorget har blivit slitna och behöver repareras. Arbetet kommer att påverka kollektivtrafiken.

Arbetet med spårvagnsspåren kommer att pågå från söndagen den 23 april till fredagen den 5 maj. För att hålla tidsplanen och störa kollektivtrafiken så lite som möjligt kommer arbetet att ske både dag- och nattetid.

Störst inverkan får underhållsarbetet under perioden 1 maj till 5 maj, då kollektivtrafiken stängs av kvällar och nätter från klockan 20.00 till 04.00. Vissa linjer kommer då att gå från ett annat läge på Centralstationen. Vänligen följ skyltning på plats.

Arbetet med spårvagnsspåren på Drottningtorget påverkar inte gående och cyklister, som kommer att kunna ta sig fram runt arbetsområdet.

Aktuell information om kollektivtrafiken finns hos Västtrafik.