För att ge plats åt ett nytt resecentrum rivs parkeringshuset på Åkareplatsen. Arbetet startar 9 januari.

Åkareplatsen ska byggas om med plats för ett nytt resecentrum. Arbetet sker i samband med att Nils Ericson Terminalen byggs om och utvecklas tillsammans med Centralenområdet. För att skapa plats för ett det nya resecentrumet måste parkeringshuset på Åkareplatsen rivas. Rivningen påbörjas 9 januari.

Det nya resecentrumet ska vara klart till december 2017. Hållplatser kommer rustas upp och nya cykel- och gångbanor byggas för att öka trivseln och säkerheten för cyklister och gående i området. Arbetet kommer periodvis att påverka framkomligheten. Var därför uppmärksam på skyltning och följ lokal vägvisning i området.