De digitala skyltar som tidigare lotsat in trafikanterna till p-anläggningarna i Göteborgs evenemangsområde har släckts ned och börjar inom kort monteras ned. Istället ska nya, moderna skyltar sättas upp.

Redan vid årsskiftet började de så kallade P-Evenemangs-skyltarna att släckas ned i ett första steg att uppdatera systemet för evenemangsparkeringen i Göteborg. Skyltarna har varit i bruk sedan 2004 och anses alltför omoderna och kostsamma att förnya. Dessutom finns det idag ett flertal andra digitala kanaler där trafikanterna kan få information om evenemangsparkering, däribland Trafiken.nu och den nya parkeringsappen Parkering Göteborg.  

De gamla skyltarna ska därför monteras ned för att ersättas av nya digitala skyltar, så kallade P-In-skyltar, som även de kommer att ge trafikanterna information i realtid om var det finns lediga parkeringsplatser i evenemangsområdet.

Nedmonteringen av de gamla skyltarna kommer att påbörjas i mitten av april, samtidigt som de nya skyltarna successivt kommer att sättas upp. På vissa platser i evenemangsområdet kommer det även att finnas fast skyltning.