Trafikomläggning för dig som kommer på E6 norrifrån och ska vidare mot Lundbyleden.

Ny trafikomläggning strax norr om Tingstadsmotet påverkar trafiken som kommer på E6 norrifrån och ska mot Lundbyleden för vidare färd mot västra Hisingen.
Omläggningen innebär ingen större trafikpåverkan utan trafiken från E6 mot Lundbyleden kommer fortsätta att gå i ett eget körfält. Skillnaden är att trafiken flyttas något i sidled, alltså till vänster om du kommer norr ifrån, i östlig riktning. Det gör att du som trafikant får fortsätta en bit ytterligare på E6 södergående, ner mot Tingstadstunneln, för att sedan göra en högersväng upp mot Brunnsbomotet för vidare färd på Lundbyleden. Följ orangevägvising.