Mellan 9 och 13 januari fortsätter installationsarbetena i Lundbytunneln och Tingstadstunneln kvälls- och nattetid. Tunnelrör stängs av och trafiken leds om. Nedsatt framkomlighet råder och det är därför viktigt att följa orange vägvisning.

Lundbytunneln 
Måndagen 9 januari till tisdagen 10 januari klockan 20:00 – 05:30, görs installationsarbete i södra tunnelröret vilket påverkar trafiken mot centrum som hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan, följ orange vägvisning.

Tisdagen 10 januari till onsdagen 11 januari kl. 20:00 – 05:30, görs installationsarbete i norra tunnelröret. Trafiken mot Torslanda leds om via det södra röret och trafiken mot centrum hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan, följ orange vägvisning.

Tingstadtunneln
Onsdagen 11 januari till torsdagen 12 januari  klockan 22:00 – 05:00, görs installationsarbete av västra tunnelröret, i riktning mot centrum.

Torsdagen 12 januari till fredagen 13 januari klockan 22:00 – 05:00, görs installationsarbete av östra tunnelröret, i riktning mot Hisingen. Medan tvätt pågår är trafiken dubbelriktad i det andra röret.