Kommande vecka stängs Älvsborgsbrons västra sida på nytt av kvälls- och nattetid tisdag och torsdag.

Underhållsarbetet av Älvsborgsbron pågår även under sommaren och i veckan som följer stängs den västra sidan, det vill säga sidan ut mot öppna havet, återigen av för all fordonstrafik. Avstängningen sker vid två tillfällen: tisdagen den 11 juli och torsdagen den 13 juli.

Vid bägge tillfällena stängs trafiken av från klockan 21.00 på kvällen fram till klockan 05.00 morgonen efter.

Trafiken från Hisingen till fastlandet leds då om i ett ensamt körfält på brons östra sida, medan trafiken från fastlandet till Hisingen får breda ut sig i övriga två körfält.

Ingen avfart till Oscarsleden
Under tiden som avstängningen pågår stängs rampen från Älvsborgsbron till Oscarsleden av. Trafiken leds istället vidare mot Gnistängsmotet och tillbaka in mot centrum. Följ orange hänvisning och tänk på att sänka hastigheten. Notera att hastighetsgränsen 50 km/h gäller på delar av bron under arbetsperioden.

För gående och cyklister gäller sedan tidigare att gång- och cykelbanan på brons västra sida är helt avstängd under hela den period som underhållsarbetet på Älvsborgsbron pågår, där tidsperioden för arbetet nyligen förlängts från den 13 mars till den 20 november. Istället hänvisas gående och cyklister till gång- och cykelbanan på brons östra sida, det vill säga sidan in mot land, som under den här perioden är dubbelriktad.

Under den kommande veckans avstängningar kommer bland annat in- och uttransporter samt gjutning att utföras.

Semesteravstängning väntar 
Under semesterveckorna 29-31, 16 juli till 6 augusti, stängs två av körfälten på brons västra sida av dygnet runt. Under denna period kommer trafiken i respektive riktning från och till Hisingen att ha tillgång till två körfält vardera. Omläggningen av trafiken i samband med denna avstängning inleds klockan 21.00 den 16 juli och avslutas klockan 05.00 den 7 juli.

Under denna avstängning kommer bland annat de så kallade fingerskarvarna på gång- och cykelbanan på brons västra sida att bytas ut.