Måndag 24 april till torsdag 27 april genomförs underhållsarbeten i Lundbytunneln. Arbetet sker kvälls- och nattetid.

Under tiden som arbetena pågår stängs de två tunnelrören av i tur och ordning. Nedsatt framkomlighet råder och trafiken leds om via orange skyltning.

Det södra röret – det vill säga i riktning mot centrum – stängs måndagen 24 april till tisdagen 25 april klockan 20.00-05.30, och därefter tisdagen 25 april till onsdagen 26 april klockan 20.00-05.30. Avstängningen av det södra röret innebär att trafiken mot centrum hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Följ orange vägvisning.

Det norra röret – det vill säga i riktning mot Älvsborgsbron – stängs onsdagen 26 april till torsdagen 27 april klockan 20.00-05.30, och därefter torsdagen 27 april till fredagen 28 april klockan 20.00-05.30. Avstängningen av det norra röret innebär att trafiken i riktning mot Älvsborgsbron leds om via det södra röret.