Förberedande ledningsarbeten för Västlänken påverkar trafiken på Kruthusgatan

Mellan den 24 juli-4 augusti utförs förberedande ledningsarbeten för Västlänken på Kruthusgatan. Arbetet sker i etapper och den första etappen är mellan besöksparkeringen på Kruthusgatan 17 och garaget. Den andra etappen sträcker sig från besöksparkeringen till rondellen på Kruthusgatan.

Gatan kommer hela tiden vara öppen för genomfartstrafik men framkomligheten förbi det aktuella arbetsområdet blir begränsad. Alla in- och utfarter, både till huset, besöksparkeringen och garaget, kommer att vara öppna precis som vanligt. 

Gående och cyklister kommer kunna passera arbetsområdet.