Fortsatt arbete på Jordfallsbron

Foto: Erik Brunström

Arbetet på Jordfallsbron påverkar trafiken ytterligare några veckor.

Underhållsarbetet på Jordfallsbron har sedan tidigare förlängts från mitten av augusti till september, nu fortgår arbetet hela september månad ut.  

Under sommaren har kantbalkar, räcken och belysningsstolpar bytts ut på brons sydöstra sida. 

Ett av de fyra körfälten har stängts av och ett är reversibelt. Det reversibla öppnas i den riktning där mest trafik kör. För att minska köer vid påfarten är det viktigt att trafikanter turas om enligt blixtlåsprincipen, så kallad vävning.

Framkomligheten för cyklister över bron är begränsad då cykelbanan har smalnats av. Cykel ska därför av säkerhetsskäl ledas.

Under rusningstrafik klockan 16.00-18.00 är bron stängd för fritidsbåtar.

Tänk på att köbildning uppstår i rusningstrafik, välj därför gärna Angeredsbron!

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.