ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb

Underhåll av Älvsborgsbron

Foto: Trafikverket

Aktuellt underhållsarbetet på Älvsborgsbron förlängs till 20 november.

Älvsborgsbron är en av våra mest trafikerade leder och behöver underhållas. Under våren och sommaren 2016 stängs därför ett körfält i riktning mot Hisingen. De aktuella arbetena som startade den 1 april förlängs nu och pågår fram till den 20 november. För att underlätta för trafiken används reversibla körfält, ett system som avsätter ett körfält där trafiken kan gå åt båda hållen vid olika tider på dygnet.

  • På morgonen är det tre körfält öppna norrut, för trafik i riktning mot Hisingen.
  • På eftermiddagen är det tre körfält öppna söderut, för trafik i riktning mot Frölunda.

Hastigheten kommer att vara oförändrad – 70 km/tim. Vissa körfält kommer att vara smalare än normalt men åtminstone ett körfält i varje riktning kommer att ha full bredd som vanligt. 

Även gång- och cykeltrafiken påverkas av underhållsarbetet som dubbelriktas på den sida som inte är stängd.

Motsvarande arbete på Älvsborgsbrons andra sida kommer att göras våren 2017.

Aktuella arbeten på bron

Normalt sker arbeten på bron alla vardagar 7.00–19.00. Vissa nätter städas bron med sugbilar. Deras ljudnivå ska inte störa mer än brons normala trafik.

För att skydda alla trafikanter som passerar under bron från vatten och grusstänk då arbete utförs, kommer två skyddsportaler att byggas på fastlandssidan. Gång- och cykeltrafikanter får gemensam dubbelriktad passage där cyklister ska leda cykeln. Fordonstrafik får en separat passage för dubbelriktad trafik. Arbetena med passagerna startar 29 juni 2016.

 

 Vill du veta mer underhållsarbetet på Älvsborgsbron? Klicka på bilden för att se Trafikverkets film.

 

 

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.