ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb

Trafiken omleds i Gullbergsstrand

Foto: Trafikverket

Under oktober-november är framkomlighet på Kilsgatan begränsad när ledningsarbeten görs. Arbetet sker i etapper och påverkar även gång- och cykel.

Under hösten görs flera arbeten runt Gullbergsstrand vilket påverkar trafiken. Arbetet görs i etapper för att skapa bästa framkomlighet och upprätthålla kopplingar till befintliga parkeringshus.

Tidigare har arbeten gjorts vid Gullbergs Strandgata. I oktober startar arbetet på Kilsgatan som påverkar biltrafiken i området. Gång- och cykeltrafiken leds om följ lokal skyltning på plats. Vid oförutsedda händelse kan angivna tider för det olika etapperna komma att ändras. 

Etapp 2, den 14 oktober-25 oktober
Etapp 2 innebär arbeten på Kilsgatan 3-5. Omledningen av biltrafik sker enligt blå markering nedan. Gång- och cykeltrafik (gul markering) kommer inte att ledas om utan kan ta sig förbi arbetsplatsen längs trottoarerna bakom staket.

Etapp 3 den 26 oktober – 13 november Etapp 3 består av arbeten vid Kilsgatan 12-14 och innebär en avstängning för genomfartstrafik enligt bild nedan. Röd markering visar avstängd bilväg och all biltrafik leds enligt blå markering. Gång- och cykel leds via gul markering. En passage till entrén för Holmens Herr kommer att anläggas.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.